• Công Ty TNHH Thép Gia Phát

  • Công Ty TNHH Thép Gia Phát

  • Công Ty TNHH Thép Gia Phát

  • Công Ty TNHH Thép Gia Phát

  • sắt thép gia phát 2

  • Công Ty TNHH Thép Gia Phát

Danh Mục
Bảng tính trọng lượng thép

Thép Ống tròn

- Đường kính ngoài (mm)

- Độ dày (mm)

Kg/6m

Ống hộp vuông - CN

- Cạnh 1 (mm)

- Cạnh 2 (mm)

- Độ dày (mm)

Kg/6m
Fanpage
Thống kê truy cập

Số Online : 506

Tổng truy cập : 4427973

Van Bi Đồng
VAN BI GAS TAY GẠT MIHA

VAN BI GAS TAY GẠT MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 14433

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MI

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MI

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 3675

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MIHA

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 2788

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MBV

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MBV

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 2897

VAN BI NỐI ỐNG MỀM TAY GẠT MIHA

VAN BI NỐI ỐNG MỀM TAY GẠT MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 2492

VAN BI ĐỒNG REN NGOÀI TAY GẠT MIHA

VAN BI ĐỒNG REN NGOÀI TAY GẠT MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 2919

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT M14

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT M14

Mã:

Xuất xứ:

Lượt người xem: 2760

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM MIHA

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 1913

VAN BI ĐỒNG RT-RN TAY BƯỚM MIHA

VAN BI ĐỒNG RT-RN TAY BƯỚM MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 1945

VAN BI ĐỒNG RN TAY BƯỚM MIHA

VAN BI ĐỒNG RN TAY BƯỚM MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 24498

VAN BI ĐỒNG LIÊN HỢP RT MIHA

VAN BI ĐỒNG LIÊN HỢP RT MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 25423

VAN BI ĐỒNG LIÊN HỢP MIHA

VAN BI ĐỒNG LIÊN HỢP MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 25439

VAN BI ĐỒNG BA NGÃ MIHA

VAN BI ĐỒNG BA NGÃ MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 24883

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM MBV

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM MBV

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 24868

VAN BI ĐỒNG 1/2F x 1/2M MIHA

VAN BI ĐỒNG 1/2F x 1/2M MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 25015

VAN BI ĐỒNG TAY KHÓA MIHA

VAN BI ĐỒNG TAY KHÓA MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 25376

VAN BI ĐỒNG LIÊN HỢP TAY KHÓA MIHA

VAN BI ĐỒNG LIÊN HỢP TAY KHÓA MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 25268

VAN BI ĐỒNG MẠ CROM GIACOMINI

VAN BI ĐỒNG MẠ CROM GIACOMINI

Mã: R850

Xuất xứ: GIACOMINI - ITALY

Lượt người xem: 1997

VAN BI ĐỒNG MẠ CROM GIACOMINI

VAN BI ĐỒNG MẠ CROM GIACOMINI

Mã: R250

Xuất xứ: GIACOMINI - ITALY

Lượt người xem: 2174