• Công Ty TNHH Thép Gia Phát

  • Công Ty TNHH Thép Gia Phát

  • Công Ty TNHH Thép Gia Phát

  • Công Ty TNHH Thép Gia Phát

  • sắt thép gia phát 2

  • Công Ty TNHH Thép Gia Phát

Bảng tính trọng lượng thép

Thép Ống tròn

- Đường kính ngoài (mm)

- Độ dày (mm)

Kg/6m

Ống hộp vuông - CN

- Cạnh 1 (mm)

- Cạnh 2 (mm)

- Độ dày (mm)

Kg/6m
Fanpage
Thống kê truy cập

Số Online : 240

Tổng truy cập : 7891234

VAN GÓC ĐỒNG HỒ
VAN GÓC ĐỒNG MIHA

VAN GÓC ĐỒNG MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 4549

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP MIHA

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 4422

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP CÓ VAN 1 CHIỀU MIHA

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP CÓ VAN 1 CHIỀU MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 4625

VAN GÓC ĐỒNG 1 CHIỀU LẮP TRƯỚC ĐỒNG HỒ MIHA

VAN GÓC ĐỒNG 1 CHIỀU LẮP TRƯỚC ĐỒNG HỒ MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 4808

VAN GÓC ĐỒNG 1 CHIỀU LẮP SAU ĐỒNG HỒ MIHA

VAN GÓC ĐỒNG 1 CHIỀU LẮP SAU ĐỒNG HỒ MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 4575

VAN GÓC ĐỒNG NỐI BẤM MIHA

VAN GÓC ĐỒNG NỐI BẤM MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 4444

VAN GÓC ĐỒNG 1 CHIỀU NỐI BẤM MIHA

VAN GÓC ĐỒNG 1 CHIỀU NỐI BẤM MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 4398

VAN GÓC ĐỒNG TAY KHÓA MIHA

VAN GÓC ĐỒNG TAY KHÓA MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 5028

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP TAY KHÓA MIHA

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP TAY KHÓA MIHA

Mã:

Xuất xứ: Việt Nam

Lượt người xem: 4483